Zdravstvena statistika

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Osnovne akademske studije Zdravstvene njege. Studije traju 8 semestara, 240 ESPB

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 3

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Savladavanje osnovnih znanja za primenu statističkih metoda u istraživanjima iz oblasti zdravstvene njege.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Praktična nastava. Seminari i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i polože kolokvijume i test

Kompentencije: Sticanje znanja i veština u korišćenju statističkih alata neophodnih za prikupljanje podataka, njihovu analizu, interpretaciju i donošenje zaključaka u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Stečena znanja i veštine se koriste u svim medicinskim disciplinama u toku i po završetku studija.

Literatura:

  1. Janošević S, Dotlić R, Marinković J; Medicinska statistika, Medicinski fakultet u Beogradu, 2000.