Biomedicinska informatika i statistika

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Integrisane akademske studije Stomatologije. Studije traju 12 semestara, 360 ESPB.

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 2

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje znanjima i vještinama u prikupljanju, organizovanju i statističkoj analizi medicinskih podataka.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Praktična i teorijska nastava. Testovi, seminari i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu

Literatura:

  1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017.
  2. Medicinska statistika; S. Janošević, R. Dotlić, J. Marinković-Erić; Beograd, 2012.
  3. Literatura koja je objavljena u elektronskom obliku na internet strani Medicinskog fakulteta: Medicinska informatika; Jelena Erić-Marinković, Nikola Kocev;
  4. Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu: Jelena Erić-Marinković, Snežana Simić, Zoran Božović, Milutin Dačić, Nikola Kocev.