Informatika u zdravstvu

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Osnovne akademske studije Zdravstvene njege. Studije traju 8 semestara, 240 ESPB

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 2

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima iz oblasti informatike u zdravstvu i informacionih tehnologija uopšte, kao i da ovladaju kompjuterskim vještinama.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Praktična nastava, seminari i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, da rade kolokvijume i posjećuju konsultacije

Kompentencije: Ovladavanje znanjima i informatičkim veštinama neophodnim za sprovođenje sestrinskih zadataka i obezbeđenje standarda sestrinske prakse. Ovo uključuje korišćenje informacionih tehnologija u procesu sprovođenja zdravstvene nege, uspostavljanju efektivnih administrativnih sistema, upravljanju informacijama i unapređenju komunikacije radi unapređenja zdravlja populacije, zajednice, porodice i pojedinaca, kao i kontinuiranoj podršci učenju.

Literatura:

  1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017.
  2. Mihaljev-Martinov J. Medicinska informatika. Medicinski fakultet Novi Sad, 1995.
  3. Dačić M. Biomedicinska naučna informatika. Naučna knjiga Beograd, 1996.
  4. Martinov Cvejin, Perišić B. Đokić D. Stojanpvić O. Osnovi zdravstvenog informacionog sistema. Institut za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut, Beograd 2000.