Informatičke metode u medicinskoj nauci i praksi

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Akademske studije II ciklusa zdravstvene njege –master. Studije traju 2 semestara, 60 ESPB.

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 8

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje sa naučnim informacijama, informacionim sistemima i informacionim tehnologijama koji se koriste u medicini i zdravstvu.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, seminari, konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Kompentencije: Student će posjedovati znanje i vještine za korišćenje različitih sistema za pretraživanje biomedicinskih referenci, procjenu valjanosti medicinskih informacija u biomedicinskim istraživanjima, kao i njihovu kritičku evaluaciju i sintezu, te njihovog korišćenja u medicinskom odlučivanju kao i znanje o generisanju novih istraživačkih informacija neophodnih ovakvim sistemima.

Literatura:

  1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017.
  2. Mihaljev-Martinov J. Medicinska informatika. Medicinski fakultet Novi Sad, 1995.
  3. Dačić M. Biomedicinska naučna informatika. Naučna knjiga Beograd, 1996.
  4. Martinov Cvejin, Perišić B. Đokić D. Stojanpvić O. Osnovi zdravstvenog informacionog sistema. Institut za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut, Beograd 2000.