Osnovi statistike i informatike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Informacije o predmetu

Vrsta i nivo studija, studijski programi: akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije. Studije traju 8 semestara, 240 ESPB.

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 6

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje znanjima i vještinama u prikupljanju, organizovanju i statističkoj analizi biomedicinskih podataka.

Metode nastave i savladavanja gradiva: Praktična i teorijska nastava. Testovi, seminari i konsultacije

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu

Literatura:

  1. Milić N i dr. Biomedicinska informatika. Medicinski fakultet Foča, 2017;
  2. Medicinska statistika; S. Janošević, R. Dotlić, J. Marinković-Erić;
  3. Literatura koja je objavljena u elektronskom obliku na internet strani Medicinskog fakulteta: Medicinska informatika; Jelena Erić-Marinković, Nikola Kocev;
  4. Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu: Jelena Erić-Marinković, Snežana Simić, Zoran Božović, Milutin Dačić, Nikola Kocev.